Konzerthalle Nikolaikirche Freiberg(live)

Kyrie eleison    Joseph Haydn (1732-1809)

 


Konzerthalle Nikolaikirche Freiberg (live)

Gloria     Joseph Haydn (1732-1809)

 


Konzerthalle Nikolaikirche Freiberg (live)

Cum Sancto Spiritu     Antonio Vivaldi (1678-1741)

 


Konzerthalle Nikolaikirche Freiberg (live)

Dixit Dominus     Antonio Lotti (um1667-1740)